» » Fentermin Biverkningar

Fentermin Biverkningar

Fentermin är ett psykoaktivt stimulerande läkemedel. Den tillhör en klass av läkemedel som kallas hungerdämpande preparat eller aptit suppressants. Det generiska läkemedlet marknadsförs med minst åtta olika varunamn: Adipex, Atti-Plex Pettersson, Fastin, Ionamin, Phentercot, Phentride, Pro-Fast och Suprenza.

Användningsområden och doser av fentermin

Fentermin BiverkningarLäkare ordinera fentermin för patienter som är kraftigt överviktiga eller feta. Läkemedlet är avsett för kortvarig användning i kombination med en läkare godkänd kalorifattig kost, motion och beteendeförändring tekniker. Det är vanligtvis reserverad för människor som inte kan gå ner i vikt genom kost och motion ensam.

Fentermin fungerar på hypotalamus delen av hjärnan. Medicinska forskare vet vetenskapen bakom drogen, men de är osäkert hur det hjälper människor att gå ner i vikt. Olika studier tyder på att drogen dämpar aptiten och ökar ämnesomsättningen. Det påverkar också vissa delar av hjärnan.

Fentermin är en oral medicinering endast tillgänglig med en läkares ordination. Den levereras i fyra beredningsformer: kapsel, förlängd frisättning kapsel, Tablet PC och utökad utgåva tablet. Dosering varierar för varje person, och patienter bör endast använda medicinen som det är föreskrivet. Före förskrivning fentermin, måste läkare och patienter väga avsedda fördelarna mot de kända hälsoriskerna.

Klicka här för att köpa Phen375 från officiella hemsida

Vanliga biverkningar av fentermin

Fentermin används i allmänhet för bara några veckor i taget. Allvarliga biverkningar kan uppstå om drogen är tagit längre tid än som föreskrivs. Fentermin bör inte användas med andra aptit dimbildning, och det kan interagera negativt med andra receptbelagda läkemedel.

Fentermin kan orsaka betydande tillbakadragande reaktioner, särskilt om det användes i höga doser och längre tid än som föreskrivs. Även efter kort sikt använda, patienter kan uppleva depression eller extrem trötthet om de plötsligt slutar att ta läkemedlet. Läkare minska brukar dosen gradvis för att minimera abstinensbesvär.

De flesta människor tål fentermin relativt bra utan allvarliga biverkningar. Typiska fentermin biverkningar är muntorrhet, en obehaglig smak, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning och andra gastrointestinala problem. Drogen kan orsaka människor att bli yr, yr och mindre alert. Det kan också orsaka allergiska reaktioner eller en minskad libido.

Läkare ordinera fentermin eftersom de bedömer fördelarna uppväger riskerna bieffekt. Vissa människor upplever inte några negativa symtom. För andra upphör drogen att fungera efter bara några veckor. I båda fallen bör patienter diskutera sina erfarenheter med sin läkare.

Negativa biverkningar av fentermin

Läkare som ordinerar fentermin brukar schemalägga regelbundna besök att kontrollera deras patienternas framsteg. De gör detta för att säkerställa att medicineringen fungerar väl och inte orsakar oönskade biverkningar.

Fentermin kan påverka vissa människor negativt. En ökad hjärtfrekvens, oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning och högt blodtryck är bland de farliga biverkningarna av fentermin. Vissa människor kan uppleva bröstsmärtor, andnöd och andningssvårigheter. Andra kan känna över-stimulerade, irriterad och orolig eller har svårt att sova.

I sällsynta fall, kan fentermin orsaka psykiska eller känslomässiga biverkningar som varierar i svårighetsgrad. Dessa inkluderar humörsvängningar, bisarra beteende, hallucinationer, manisk-depression, fientlighet och over-active reflexer. Några av dessa symtom kan bero på hjärnan anfall eller hög feber. Patienter bör söka läkarvård omedelbart om några allvarliga biverkningar inträffar efter användning av fentermin.

Klicka här för att köpa Phen375 från officiella hemsida

Tillvänjning och beroende av fentermin

Fentermin fungerar på hypotalamus, del av hjärnan som länkar nervsystemet till det endokrina systemet. Drogen som stimulerar binjurarna att släppa en neurotransmittor som kallas noradrenalin eller nor-adrenalin till signaler ett svar att minska hungern. Fentermin bränslen också utgivningen av adrenalin eller adrenalin att bryta ner lagrat fett.

Missbruk är fentermin bieffekt att några tveka att diskutera. Som en stimulerande drog, kan fentermin bli vanebildande. Personer som använder medicinen på sätt annat än föreskrivna kan enkelt missbrukar drogen. Dieters söker enkel åtkomst online eller någon annanstans är främsta mål för missbruk.

Även de som tar fentermin av rätt anledningar och enligt recept kan finna sig beroende av drogen. Efter endast kortvarig användning, kan människor bygga en tolerans mot drogen. När detta händer, kräver de högre doser av fentermin att förhindra rebound viktökning.

Fentermin missbruk kan vara livshotande. Beroendet uppstår snabbt och utsättningssymtom är svår. Läkemedlet bör endast användas av överviktiga under en läkares vård. Fentermin missbruk har fysiska och psykiska konsekvenser. Endast en kvalificerad läkare, psykiater eller behandling vårdcentral kan behandla missbrukare med säker detox regimer för att säkerställa att de kan fungera utan drogen.

Fentermin Biverkningar

Klicka här för att köpa Phen375 från officiella hemsida